Uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net is gebleken dat veel uitvaartverzekeringen niet worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappijen na het overlijden van de verzekerde. Er zijn veel uitvaartpolissen waarvoor niet tot op het laatste moment premie voor wordt betaald. Zo zijn er deposito’s waarbij de verzekerde een eenmalig bedrag stort bij de verzekeraar. Deze investering is dan in 1 keer afdoende om de uitvaart te bekostigen. Daarnaast zijn er veel uitvaartverzekeringen waarbij de premiebetaling stopt na een bepaalde leeftijd.

In deze gevallen zijn de betalingen voor nabestaanden moeilijk terug te vinden, en lopen zij het risico dat zij uitkeringen van de verzekeraars mislopen. Simpelweg omdat ze niet weten dat de overledene deze verzekering(en) had.

Volgens Uitvaartverzekeringwijzer.net zouden de uitvaartverzekeraars hier meer actie kunnen ondernemen om er voor te zorgen dat het geld alsnog bij de juiste personen terecht komt. Helaas is er tot nu toe nog maar 1 verzekeraar die hier echt werk van maakt: Ardanta heeft inmiddels een speciale afdeling opgezet om te achterhalen wie de rechtmatige nabestaanden zijn van oude polissen. Monuta geeft te kennen dat zij coulant omgaan met de verjaringstermijn van 5 jaren. Volgens een woordvoerder zou Monuta ook na 10 jaar nog uitkeren.

De wens is dat er een website komt waarop nabestaanden snel kunnen controleren welke uitvaartpolissen een overledene had. Denk hierbij aan een site die vergelijkbaar is met mijnpensioenoverzicht.nl. Volgens de verzekeraars is het echter bijzonder lastig om een dergelijke website te bouwen. Vooral de wetgeving m.b.t. de privacy (AVG) maakt dit een lastig karwei.

Bij het Verbond van Verzekeraars kunnen nabestaanden wel een verzoek indienen om te onderzoeken of de overledene één of meerdere uitvaartverkeringen had en waar deze waren ondergebracht. De nabestaanden die deze gegevens willen opvragen dienen wel diverse bewijsstukken aan te leveren en er moet een duidelijk verband zijn tussen de aanvrager van de gegevens en de overledene. Op de speciale website van het Verbond van Verzekeraars kunt u meer informatie vinden: Klik hier