Kennisbank

Afscheidsceremonie

De afscheidsceremonie (herdenkingsdienst) vindt plaats vlak voor de begrafenis of crematie. Voor nabestaanden is dit de laatste gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene. De ceremonie vindt normaliter plaats op de begraafplaats of in het crematorium, maar dit is geen verplichting. U kunt ook kiezen voor een andere locatie zoals een kerk, een tuin of een andere passende locatie.

Asbestemming

In eerste instantie is de opdrachtgever van de crematie ook degene die de beschikking krijgt over de as.

Bij een crematorium kan de as in een sierurn op diverse plekken worden bewaard. Dit kan in een urnenmuur (columbarium), een veld of een eigen urnengraf (kleinere graven voor meerdere urnen). Uiteraard kunnen uw nabestaanden uw as ook bewaren in een urn.

In Nederland mag je op vele plekken uitstrooien. De gemeenten bepalen hoofdzakelijk in deze wat wel of niet mag. Wil je dat je as in een bos wordt uitgestrooid dan dient Staatsbosbeheer om toestemming te worden gevraagd. Wil je dat je as in open water wordt uitgestrooid dan dient Rijkswaterstaat om toestemming te worden gevraagd.

Begraven

Begraven heeft als voordeel dat er een duidelijke plek is waar de nabestaanden heen kunnen gaan om hun dierbare te herinneren/herdenken. Begraven is echter wel duurder dan cremeren. Het uiteindelijke prijsverschil tussen begraven en cremeren kan oplopen tot € 3.000,00 of hoger afhankelijk van uw wensen. Er bestaan 2 verschillende soorten graven: Het eigen graf (koopgraf) en het algemene graf (huurgraf).

Bijzetten as

De eerste termijn van een bijzetting in een columbarium (urnenmuur) is vaak 5 jaar. Na deze 5 jaren kan de termijn worden verlengd. De kosten hiervoor kunnen nogal variëren. U kunt hierbij denken aan tarieven tussen de € 200,00 en € 500,00. De kosten voor een urnengraf vallen ongeveer in dezelfde prijsrange.

Bloemen

Traditioneel gezien horen bloemen bij een uitvaart. Maar u hoeft hier natuurlijk niet voor te kiezen. Bloemen vertegenwoordigen vaak een bepaalde emotie, een uiting van liefde of het bieden van troost.

.

Condoleren

De traditionele koffie met cake maakt steeds vaker plaats voor een alternatief. Tegenwoordig wordt er ook vaak gekozen voor een afsluiting op een andere plek dan het uitvaartcentrum. U kunt hierbij denken aan een dorpshuis of een horecagelegenheid.

Cremeren

Na de plechtigheid wordt de kist naar de invoerruimte gebracht waar de crematieovens zijn. De kist wordt hier ontdaan van plastic onderdelen en er vindt een uitvoerige controle plaats of de juiste persoon in de verbrandingsoven gaat. De temperatuur van de oven kan variëren tussen de 400 en 700 graden Celsius. Het verbrandingsproces duurt tussen de 1,5 en 4 uur. De overgebleven resten worden fijn gemalen en vervolgens in een asbus gedaan. Na 1 maand wordt de as vrijgegeven.

Genodigden tijdens de uitvaart

Mocht u besluiten om de namen van de genodigden te gaan noemen dan schuilt hier een risico in. U kunt namen vergeten of namen niet noemen omdat u op dit moment in een conflict verkeert met deze persoon. Conflicten kunnen worden opgelost, maar staat u er dan wel bij stil dat uw gegevens op mijnlaatstedag.nl moeten worden aangepast?

Graf

Er bestaan 2 verschillende soorten graven: Het eigen graf (familiegraf) of het algemene graf (huurgraf). Bij een eigen graf wordt de plek voor een bepaalde periode gehuurd. Dit kan vanaf periodes van 20 jaar. Vaak is er ruimte voor meerdere personen (familie). De ‘rechthebbende’ bepaalt wie er worden begraven in het eigen graf. Bij een algemeen graf liggen 3 á 4 personen op een plek. De begraafplaats bepaalt wie op welke plek komt te liggen. Vaak worden deze graven na 10 jaar geruimd. Deze periode kan tegen betaling worden verlengd.

Kist

De kist mag niet gemaakt zijn van kunststof of metaal omdat deze materialen niet milieuvriendelijk zijn. De prijzen van een uitvaartkist variëren van € 400,00 tot € 4.000,00. De prijs heeft vooral te maken met het materiaal waarvan de kist is gemaakt. Een standaard kist is meestal gemaakt van spaanplaat. Duurdere versies worden vervaardigd van massief hout. Tegenwoordig kiezen mensen vaak voor een kist die “milieuneutraal” is. D.w.z. dat het hout voor de kist niet wordt gelakt en voor het hout dat gebruikt wordt om de kist maken worden weer bomen gepland.

Kleding van de overledene

Het is verstandig om te kiezen voor bovenkleding met lange mouwen. Veel overledenen hebben namelijk blauwe plekken op hun armen. Er bestaan geen wettelijk voorschriften met betrekking tot de kleding.

Lijkwade

Een lijkwade is een groot doek waar de overledene in wordt gewikkeld. Een lijkwade kan worden besteld maar mag ook zelf worden gemaakt. Om de overledene te ondersteunen ligt hij/zij op een opbaarplank.

Muziek tijdens de uitvaart

Bijna iedereen heeft hier wel eens over nagedacht, dus is dit misschien wel de belangrijkste vraag in ons formulier. Over het algemeen is het aantal nummers gemaximaliseerd op 4. In de meeste gevallen worden er 3 gebruikt. Het is ook mogelijk om voor live muziek te kiezen.

Opbaren

Nadat de overledene is gereinigd en verzorgd, kan de overledene worden opgebaard. Dit betekent dat de overledene, tot aan de uitvaartplechtigheid, in nette kledij in zijn/haar kist op een vaste plek ligt. Dit kan in het huis van de overledene zijn maar ook op een andere plek. Vaak wordt er gelegenheid gegeven om afscheid te nemen als de overledene is opgebaard.

Overlijdensadvertentie

Uiteraard zit er verschil in prijzen tussen de diverse soorten kranten. De prijs van een advertentie in een landelijk dagblad is ongeveer € 1.200,00. In een regionaal dagblad is de prijs voor een  advertentie ongeveer € 700,00. In een streekblad betaalt u ongeveer € 150,00.

Rouwkaarten

Een rouwkaart is om een aantal redenen wel haast noodzakelijk. Ten eerste is het de  bekendmaking voor de ontvanger van de kaart. Daarnaast kan het de nodige informatie geven over hoe de uitvaart zal verlopen: is het besloten of niet? Hoe laat start de ceremonie? Hoort de ontvanger bij de genodigden? De afgelopen jaren wordt er voor het inlichten van de nabestaanden ook steeds meer gebruik gemaakt van sociale media.

Spreker

Een professionele spreker zal ongeveer 2 dagen voorafgaand aan de plechtigheid bij de nabestaanden komen om te praten over de inhoud van de voordracht. Hij/zij zal trachten om, aan de hand van het gesprek met de nabestaanden, een verhaal op de bouwen over het leven van de overledene.

Sociale Media na overlijden

Een sociale media account aanmaken is zo gepiept. Het verwijderen van zo’n account heeft echter wat meer voeten in aarde. Gelukkig zijn er oplossingen. Op de site accountkiller.com/nl vind je voor meer dan 100 sociale media accounts instructies hoe u deze kunt stopzetten. Een sociale media account kan echter ook handig zijn. Het komt steeds vaker voor dat een account na het overlijden van de eigenaar wordt gebruikt als condoleanceregister. Alle privézaken worden dan verwijderd, en er kunnen vervolgens berichten worden achtergelaten door familie en vrienden. Op de sites van Facebook en Instagram zijn hier speciale buttons voor. Door hier op te klikken kan er een herdenkingssite worden aangemaakt. Er dient wel een formulier te worden ingevuld en doorgaans dient men ook te beschikken over de inloggegevens van de overledene.

Testament

In het Centraal Testamentenregister (CTR) staat geregistreerd of u een testament heeft opgesteld en ook bij welke notaris dit testament is bewaard. Notarissen en kandidaat-notarissen kunnen namens de erfgenamen het register raadplegen.

Uitvaartverzorger

Een uitvaartverzorger (begrafenisondernemer) helpt bij het regelen van allerlei praktische zaken in verband met het overlijden. De uitvaartverzorger komt vlak na het overlijden langs om samen met de nabestaanden te bespreken welke stappen verder moeten worden genomen. Taken waar de uitvaartverzorger o.a. voor zorg draagt zijn: er voor zorgen dat de overledene op de juiste plek terecht komt, het organiseren van de uitvaartplechtigheid en alle randzaken die hier bij horen. In het algemeen zal de uitvaartverzorger zijn uiterste best doen om de nabestaanden zoveel mogelijk te ontzorgen. Een goed ingevuld formulier van mijnlaatstedag.nl kan hier een hulpmiddel zijn.

 

Voor een overzicht van de diverse uitvaartverzorgers kunt kijken op: https://uitvaartverzorgers.xyz/overzicht

Vervoer overledene

Voor het vervoer naar het uitvaartcentrum kan worden gekozen uit diverse vervoersmiddelen. Het meest gangbare is een rouwauto. Er kan voor worden gekozen om de directe nabestaanden in gehuurde volgauto’s te laten volgen. De kosten voor meerdere volgauto’s kunnen flink oplopen. De auto’s moeten immers worden gehuurd en er dienen chauffeurs te worden ingehuurd. Er zijn geen wettelijke beperkingen ten aanzien van de keuze van het vervoersmiddel.

Voorwerpen mee in de kist

Crematoria hanteren algemene richtlijnen voor wat wel en niet mee mag in de kist. Er mogen bijvoorbeeld geen huisdieren mee de kist in. Begraafplaatsen hebben hier geen algemene regels voor. Dit kan echter per begraafplaats verschillen. De praktijk leert dat men hier redelijk tolerant mee omgaat.

Wil je je account verwijderen? Dat kan heel gemakkelijk. Klik hier: 

let op: verwijderen is ook echt verwijderen. Wij maken geen backups van jouw gegevens die later zijn op te vragen.

Tevreden gebruikers

 

Maak vandaag nog je account en ontvang je wensen in je email.